Regulamin

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Ośrodku SAFARI, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

RECEPCJA OŚRODKA CZYNNA JEST :

Poniedziałek- Niedziela w godzinach 10-20.

1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz.15.00,kończymy o godz.10.00.

3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie ZADATEK.

5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

7. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia nie zostaną rozpatrzone.

8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

9. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00 rano.

12. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania czy zwrotu pieniędzy za pobyt.

13. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody gospodarzy

14. Na terenie Ośrodka „Safari” podczas pobytu zabrania się odtwarzania głośno muzyki, która może zakłócać spokój pozostałym wypoczywającym.

15. Wczasowicz zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości na terenie całego ośrodka.

16. W naszym Ośrodku nie zezwalamy na pobyt zwierząt domowych.

16. W naszym Ośrodku nie zezwalamy na pobyt zwierząt domowych.

17. W domkach OBOWIAZUJE BEZWZGLEDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, PAPIEROSOW itp. !!!!

18. Nie wolno zabierać ze sobą na plażę KOCY ,LEZAKÓW oraz innych rzeczy , które znajdują się na wyposażeniu każdego z domków !!!!

19. Parkowanie wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny ,niestrzeżony.

20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 15 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

21. Plac zabaw ORAZ TRAMPOLINA dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

22. Na ośrodku wypoczynkowym SAFARI obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości. ZŁAMANIE TEGO ZAKAZU SKUTKUJE OPŁATĄ DODATKOWĄ 50 ZŁ/OSOBA

23. Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.

24. Wniesienie ZADATKU przez klienta na rachunek bankowy równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego SAFARI

25. W przypadku rezygnacji z pobytu w Ośrodku ZADATEK nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie staje się własnością Ośrodka SAFARI.

26.Nie ma możliwości skrócenia terminu w dniu przyjazdu lub w jego trakcie. Opłata jest pobierana za cały pobyt ustalony wcześniej a wpłata reszty ceny za pobyt następuje w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu opłata za noclegi nie jest zwracana.

27. W terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie bądź w formie e-mail. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta.

28. Po zakończonym POBYCIE DOMEK należy zostawić w stanie TAKIM JAK w momencie kwaterunku tj. umyte naczynia, sztućce, talerze itp. , śmieci wynieść do kontenera na odpady , wszelkie łóżka , szafki , stoliki zostawić w miejscach w których pierwotnie stały . GRILL NALEŻY OCZYŚCIĆ z POPIOŁU. Niedostosowanie się do tych zasad skutkować będzie obciążeniem wczasowiczów kwotą 100 złotych za dodatkowe sprzątanie.

29. W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZA OD DOMKU POBIERANA JEST OPŁATA 50 ZŁOTYCH

Niniejsze warunki stanowią INTEGRALNA część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego SAFARI w Sielpi, oraz stanowią warunki Umowy o najem DOMKU.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Osrodek wypoczynkowy „SAFARI „ telefon 881 – 22- 52 – 80

Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 30.04.2010 roku

WWW.SAFARISIELPIA.PLNapisz do nas